TO SET FORTH LÀ GÌ VÀ CẤU TRÚC CỤM TỪ SET FORTH TRONG CÂU TIẾNG ANH

E-Mail chủ thể này
*
LinkBaông xã Topic URL
*
Retweet this Topic
*
Share Topic on Google+Like this TopicShare on Facebook
*
Digg this Topic
*
Reddit this Topic
*
Share on Tumblr
Xem chủ đề này
*
In chủ đề này
*
*

Chủ đề trước Chủ đề kế tiếp
*
Tiensigiay

*

Sau đó là một số trong những thuật ngữ (defination) thường nhìn thấy vào vừa lòng đồng. Mình đang giải thích cụ thể nghĩa, giải pháp sử dụngdưới cmt.

Bạn đang xem: To set forth là gì và cấu trúc cụm từ set forth trong câu tiếng anh

agreement (n.)an arrangement between two or more people, countries etc; contract => Hợp đồng, việc thỏa thuận ~Contract.appendix (n.)additional or supplementary material at kết thúc of contract, book etc => Prúc lục, phần phụ lục cuối thích hợp đồng.arbitration (n.)settlement of a dispute by a person chosen by both parties -to arbitratev.=> Trọng tài (cơ quan); arbitrator (n) Trọng tài viên.

Xem thêm: Lê Công Tuấn Anh - Chuyện Tình Minh Anh, Vân Anh

article (n.)a particular statement or stipulation in a contract etc; clause => Điều khoản ~clause,provisionclause(n.)a particular statement or stipulation in a contract etc;~ articlecondition (n.)anything necessary before the performance of something else ~ Condition được phát âm nôm mãng cầu là ĐK, thường thì đi thông thường một nhiều "terms và condition" dịch thông thường là lao lý. Ví dụ: Both Parties agree toenter into this Contract under the terms & conditions set forth as follows: Hai mặt thông duy nhất ký kết hợp đồng dựa vào những luật pháp sau:.force majeure (n.)superior, power; unforeseeable event excusing one tiệc ngọt from fulfilling contract ~ Sự kiệnbất khả kháng.fulfil (v:) to satisfy a condition; khổng lồ complete the required task; to fulfill US ~ thi hành/ triển khai (nghĩa vụ)herein (adv:) in here; in this (document etc) tại trên đây.hereinafter (adv:) in the following part (of this document etc)heretofore (adv:) up until now; until the present; before thisin behalf of:in the interests of (person etc); for (person etc); on behalf of (UK)on the one hand: on one side -on the other handon the other side : Một phương diện...mặt khác...buổi tiệc ngọt (n.)the person or persons forming one side of an agreement: 2 bên trong hòa hợp đồngstipulate (v.)to lớn specify as an essential condition -stipulationn. ~ quy địnhterms (n.)conditions or stipulations ~ Điều khoản ~ article, clause,warrant (v.)to lớn give formal assurance; to lớn guarantee ~ bảo hành, bảo đảm; waranty ~ quy định bảo hànhwhereas (conj:) it being the case that; in view of the fact that ~ vào khi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

  • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

  • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

  • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

  • x