Shaggy là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ opdaichien.com.Học những từ bỏ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.
Bạn đang xem: Shaggy là gì

Without those sheep, the hills would rapidly develop the shaggy look of being covered with scrub—not something which is considered environmentally friendly these days.
They went through a difficult time in which they were greatly criticised as being "arty-crafty", bearded & shaggy.
There was a time when one could have said that the magnetic điện thoại tư vấn of the "land of brown heath và shaggy wood," made a great clayên ổn on the foreigner.
He is like one of those shaggy dogs that one meets on a housing estate; the kind that barks at the postman & the milkman, và yaps at everything.
His features were strongly marked và expressive, from the thin humorous lips lớn the keen blue eyes, gleaming from beneath the shaggy eyebrows.
Its wiry, long hairy stipe is topped by an eccentrically placed, shaggy pileus bearing the pendant, flexible, spore-bearing spines.
He"s young và has long light brown hair tied in a ponytail, shaggy beard, grey eyes & big trắng wings.
Furphy employs both pathos & bathos & the narration teases the reader with its tangents, like a shaggy dog story.
It is 4041 centimet long, with deep xanh or bluish-gray plumage with White markings, a shaggy crest và a broad Trắng collar around the neck.
Các quan điểm của các ví dụ không diễn tả quan điểm của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press xuất xắc của những đơn vị trao giấy phép.


Xem thêm: Vì Sao Không Tắt Được Laptop Windows 10 Không Shutdown Và Restart Được

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Sales Assistant Là Gì ? Trợ Lý Kinh Doanh Có Phải Là Sales Assistant

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức