Sharply là gì

*
Cách miêu tả sự tăng/giảm trong task 1 IELTS - opdaichien.com


Bạn đang xem: Sharply là gì

*
*
Tư vấn du học Anh văn uống
*Xem thêm: Cleanser For Sensitive Skin Là Gì ? Loại Da Của Bạn Là Gì

*

*Xem thêm: Compute Shader Là Gì ? Graphics — Vertex Và Pixel Shader Là Gì

*

hầu hết bạn luôn “toát những giọt mồ hôi hột” mỗi khi “chinch chiến” task 1 vày chưa luyện tập nhiều phương pháp biểu đạt khác nhau lúc bộc lộ chứng trạng “tăng”, “giảm” trên biểu đồ dùng, dẫn cho giải pháp viết lủng củng và lặp từ. Trong nội dung bài viết này, opdaichien.com sẽ share với chúng ta một số trong những phương pháp diễn đạt khác biệt nhằm thuận tiện thừa “cửa ngõ ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng đụng từ

Động tự không tồn tại trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân những cồn từ này chỉ đối chọi thuần mô tả nghĩa “giảm”, chúng phải đi thuộc những trạng từ để nhấn mạnh tinh thần. Các trạng từ bỏ mà lại chúng ta nên sử dụng đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động tự tất cả trạng thái: Các hễ tự này cũng sở hữu nghĩa “giảm” tuy thế phiên bản thân nó đang tổng quan nghĩa nhấn mạnh hơn, chúng ta không nên sử dụng kèm với những trang từ bỏ chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài cần sử dụng những đụng tự để mô tả, bạn có thể thực hiện các danh tự đi kèm với một số trong những tính tự nhằm miêu tả một cách đa dạng và phong phú hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số cách miêu tả khác

– The price sank lớn new low point

– The price went inkhổng lồ không lấy phí fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went baông chồng to lớn the 2010 level

– The price fell to its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương trường đoản cú những điều đó, Lúc miêu tả sự tạo thêm của bảng biểu thứ, chúng ta cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng cồn từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased. Bản thân những động từ này chỉ đơn thuần mô tả nghĩa “tăng”, đề xuất đi thuộc những trạng trường đoản cú nhằm nhấn mạnh trạng thái. Các trạng tự cần áp dụng đó là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb gồm trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các đụng tự này cũng có nghĩa “tăng” nhưng phiên bản thân nó sẽ bao hàm nghĩa nhấn mạnh hơn.

b. Sử dụng danh từ

Danh trường đoản cú kèm theo cùng với một số tính trường đoản cú để mô tả một phương pháp đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số cách diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed khổng lồ a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cấp tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (cấp 4 lần)/ quintupled (cấp 5 lần)

– The price climbed/ soared to a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period


Chuyên mục: Kiến Thức