Shipment là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Shipment là gì

*
*
*

shipment
*

shipment /"ʃipmənt/ danh từ sự xếp (hàng) xuống tàu hàng hoá bên trên tàu sự gửi hàng bằng mặt đường biển
sản phẩm & hàng hóa trên tàuadvice (s) of shipmentgiấy báo bốc hàngcold shipmentvận động lạnhcold shipmentvận tải lạnhrefrigerator oto shipmentvận tải đường bộ lạnhbốc xếp lên tàuchuyến hàngchuyến sản phẩm được chất lên tàumặt hàng chởcollect rate shipment: hàng chlàm việc vì bên cài trả cướcinlvà point of shipment: điểm hóa học mặt hàng chngơi nghỉ đishipment sample: mẫu mặt hàng chởsản phẩm được hóa học lên tàusự hóa học hàng xuống tàusự siêng chsống hàng (bằng mặt đường biển)sự chuyên chlàm việc sản phẩm (bằng đường đi bộ hoặc đường không)advice of shipmentgiấy báo bốc hàngadvice of shipmentgiấy báo chất sản phẩm xuống tàuanticipated time of shipmentthời gian bốc hàng dự kiếnas soon as possible shipmenthóa học mặt hàng xuống tàu càng sớm càng tốtbulk shipmentsự chngơi nghỉ sản phẩm tránh (bằng tàu thủy)bulk shipmentsự đi lại mặt hàng rờicash before shipmentchất mặt hàng sau khi trả tiền mặtcash on shipmenttrả chi phí mặt lúc xếp sản phẩm xuống tàucertificate of shipmentgiấy triệu chứng chuyên chởcomposite shipmentchsinh sống hàng lếu hợpcondition final st shipmentlấy triệu chứng dịp chất mặt hàng làm chuẩncondition final st shipmenttriệu chứng ở đầu cuối thời điểm chất mặt hàng (xuống tàu)contractual shipmentthời gian xếp chở theo điều khoản đúng theo đồngcountry of shipmentnước chsống hàngdate of shipmentngày (bắt đầu) chsinh sống đidate of shipmentngày bốc (hàng xuống tàu)date of shipmentngày bốc hàngday of shipment price. giá ngày chởdeclaration of shipmentthông báo xếp mặt hàng xuống tàudeclaration shipment clauseđiều khoản thông báo chất mặt hàng (xuống tàu)delay in shipmentsự trì hoãn chất hàngdelayed shipmentViệc xếp chsinh hoạt (hàng hóa) trì hoãndelivery and shipmentgiao và chnghỉ ngơi hàngdirect shipmentchsinh sống (sản phẩm đến) thẳngdirect shipmentsự chlàm việc sản phẩm trực tiếpdue of shipmentkỳ hạn chất hàngearly shipmentsự hóa học sản phẩm mau chóng (xuống tàu)express shipment servicecác dịch vụ siêng chsống tốc hànhextend shipment date (to...)kéo dài ngày bốc hàng (lên tàu) o sự chất mặt hàng xuống tàu, sự gửi mặt hàng bằng tàu thủy
*Xem thêm: Là Gì? Nghĩa Của Từ Rejection Là Gì Định Nghĩa Của Từ Rejected Trong Từ Điển Lạc Việt

*

*

shipment

Từ điển Collocation

shipment noun

1 quantity of goods sent from one place lớn another

ADJ. arms, drug, oil, plutonium, weapons, etc.

VERB + SHIPMENT receive sầu, skết thúc | escort An armed patrol boat will escort the shipment. | seize Customs officers have seized a large shipment of cocaine.

PREP.. ~ of a shipment of arms

2 act of transporting goods

ADJ. illegal | bulk | onward taken to lớn Aqaba in Jordan for onward shipment khổng lồ Brazil | waste trying lớn ban toxic waste shipments

VERB + SHIPMENT await large quantities of food awaiting shipment khổng lồ the worst affected areas | arrange, begin, make | ban, stop | resume

PREP. ~ from to arrange a shipment from India | ~ to illegal shipment of arms lớn the Third World

Từ điển WordNet
Xem thêm: Tại Sao Việt Nam Không Thể Bỏ Trung Quốc? ? Quan Hệ Trung Quốc

English Synonym & Antonym Dictionary

shipmentssyn.: cargo consignment despatch dispatch freight lading load loading payload

Chuyên mục: Kiến Thức