Shovel là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

shovel
*

shovel /"ʃʌvl/ danh từ chiếc xẻng nước ngoài cồn từ xúc bằng xẻngto shovel food into one"s mouth ngốn, ăn ngấu nghiến
loại xẻnggàucaterpillar shovel excavator: thiết bị kiểu dáng gàu bên trên bánh xíchcrowd shovel: sản phẩm công nghệ đào có gàu xúcdrag shovel: thiết bị đào gàu ngượcfront shovel: gàu xúc làm việc phía trướcloading shovel: đồ vật bốc xếp thứ hạng gàumechanical shovel: sản phẩm xúc một gàupower shovel: gàu xúc máypower shovel: máy xúc một gàupower shovel: xẻng máy thứ xúc một gàu (thi công ngầm)pull shovel: thiết bị xúc một gàuscoop shovel: thứ xúc kiểu dáng gàuscoop shovel: thứ xúc một gàuscoop shovel: gàu múcshovel car: vật dụng xúc một gàushovel dipper: gàu sản phẩm công nghệ xúcshovel dredge: trang bị xúc một gàushovel dredger: lắp thêm xúc một gàushovel loader: sản phẩm công nghệ bốc xếp một gàushovel stick: cánh tay gàu trang bị xúctoothed scoop shovel: lắp thêm xúc hình dạng gàu tất cả rănggầubackshoe shovel: xẻng đào gầu ngượccrane shovel: phải trục có gầu múcdrag shovel: gầu múc hậudrag shovel: đồ vật xúc gầu nghịchdrag shovel or baông chồng hoe: gầu múc hậuforward shovel: sản phẩm công nghệ xúc gầu thuậnpronged shovel: gầu xúc bao gồm răngshovel dozer: máy ủi gồm gầu xúcstripping shovel: trang bị xúc gầu lớngàu xúccrowd shovel: máy đào bao gồm gàu xúcfront shovel: gàu xúc sống phía trướcpower shovel: gàu xúc máylá cánh quạtmaisản phẩm công nghệ xúccrawler shovel: sản phẩm xúc chạy xíchdiesel shovel: lắp thêm xúc cơ điezendrag shovel: thiết bị xúc gầu nghịchelectric mechanical shovel: trang bị xúc điều khiển và tinh chỉnh bằng điệnforward shovel: vật dụng xúc gầu thuậnfull swing mechanical shovel: vật dụng xúc thứ hạng luân phiên trònloading shovel: sản phẩm công nghệ xúc hóa học tảiloading shovel: sản phẩm xúc bốclong-range shovel: đồ vật xúc phải dàimechanical shovel: đồ vật xúc một gàupneumatic-tyred mechanical shovel: sản phẩm công nghệ xúc mẫu mã bánh hơipower shovel: sản phẩm xúc một gàupower shovel: xẻng vật dụng sản phẩm công nghệ xúc một gàu (desgin ngầm)pull shovel: sản phẩm công nghệ xúc một gàupull shovel: đồ vật xúc dâyquarry shovel: vật dụng xúc làm việc mỏrevolving shovel: lắp thêm xúc cù hết vòngrochồng shovel: sản phẩm công nghệ xúc đá (sinh sống mỏ)rotating shovel: vật dụng xúc xoayscoop shovel: thiết bị xúc hình trạng gàuscoop shovel: sản phẩm xúc dâyscoop shovel: sản phẩm công nghệ xúc một gàushovel axle: trục bánh xe cộ sản phẩm xúcshovel boom: đề nghị sản phẩm công nghệ xúcshovel car: vật dụng xúc một gàushovel dipper: gàu vật dụng xúcshovel dredge: máy xúc một gàushovel dredger: lắp thêm xúc một gàushovel jib: bắt buộc thiết bị xúcshovel operator: tín đồ điều khiển và tinh chỉnh máy xúcshovel stick: cánh tay gàu trang bị xúcskimmer shovel: vật dụng xúc để san đấtstripping shovel: vật dụng xúc gầu lớntoothed scoop shovel: thiết bị xúc phong cách gàu tất cả răngtruông chồng shovel: sản phẩm xúc bánh hơixẻngbachồng action shovel: xẻng hất ngượcbaông chồng action shovel: xẻng đảo chiềubackshoe shovel: xẻng đào gầu ngượcdrag shovel: xẻng hất ngượcdrag shovel: xẻng hòn đảo chiềudrag shovel: xẻng rêelectric shovel: xẻng điệnface shovel: xẻng xúcface shovel: xẻng xúc đồ vật đàohand shovel: xẻng xúc bằng taymechanical shovel: xẻng máymining shovel: xẻng thợ mỏpart swing shovel: xẻng trang bị chỉ tảo một trong những phần (của vòng tròn)power shovel: xẻng máypower shovel: xẻng vật dụng sản phẩm công nghệ xúc một gàu (tạo ngầm)pull shovel: xẻng máyrocker shovel: xẻng lắcrocker shovel: xẻng di độngscoop shovel: xẻng múcshovel handle: cán xẻngshovel work: công việc dùng xẻng xúcskimmer shovel: xẻng cào bằngskimmer shovel: xẻng san bằngsteam shovel: xẻng hơistripping shovel: xẻng đàotrenching shovel: xẻng đàoLĩnh vực: cơ khí & công trìnhgầu múc (xe xúc đất)xúc bằng xẻngLĩnh vực: xây dựngthuổngxẻng máypart swing shovel: xẻng thứ chỉ xoay một phần (của vòng tròn)power shovel: xẻng đồ vật thiết bị xúc một gàu (xây cất ngầm)xẻng xúcface shovel: xẻng xúc trang bị đàohand shovel: xẻng xúc bằng tayshovel work: quá trình sử dụng xẻng xúcxẻng, gàu, sản phẩm công nghệ xúcxúccrawler shovel: đồ vật xúc chạy xíchcrawler shovel excavator: lắp thêm đào xúc loại bánh xíchcrowd shovel: sản phẩm đào có gàu xúcdiesel shovel: sản phẩm xúc cơ điezendrag shovel: sản phẩm xúc gầu nghịchelectric mechanical shovel: lắp thêm xúc điều khiển và tinh chỉnh bởi điệnface shovel: xẻng xúcface shovel: xẻng xúc đồ vật đàoflat blade shovel: đồ xúc cat mặt bằngforward shovel: đồ vật xúc gầu thuậnfront shovel: gàu xúc ở phía trướcfull swing mechanical shovel: thứ xúc hình dạng xoay trònhand shovel: xẻng xúc bởi tayloading shovel: lắp thêm xúc chất tảiloading shovel: lắp thêm xúc bốclong-range shovel: trang bị xúc phải dàimechanical shovel: sản phẩm xúcmechanical shovel: sản phẩm xúc một gàupneumatic-tyred mechanical shovel: máy xúc đẳng cấp bánh hơipower shovel: thiết bị xúcpower shovel: gàu xúc máypower shovel: thiết bị xúc một gàupower shovel: xẻng lắp thêm đồ vật xúc một gàu (chế tạo ngầm)pronged shovel: gầu xúc bao gồm răngpull shovel: sản phẩm xúc một gàupull shovel: trang bị xúc dâyquarry shovel: đồ vật xúc sinh sống mỏrevolving shovel: thiết bị xúc tảo không còn vòngrochồng shovel: thiết bị xúc đá (ngơi nghỉ mỏ)rotating shovel: vật dụng xúc xoayscoop shovel: sản phẩm công nghệ xúc phong cách gàuscoop shovel: sản phẩm công nghệ xúc dâyscoop shovel: sản phẩm xúc một gàushovel axle: trục bánh xe pháo sản phẩm xúcshovel boom: cần trang bị xúcshovel car: lắp thêm xúc một gàushovel car: xe cộ xúc đấtshovel dipper: gàu vật dụng xúcshovel dozer: lắp thêm ủi bao gồm gầu xúcshovel dredge: trang bị xúc một gàushovel dredger: thiết bị xúc một gàushovel earth: xúc đấtshovel jib: phải máy xúcshovel operator: tín đồ tinh chỉnh thiết bị xúcshovel sand: xúc cátshovel stick: cánh tay gàu trang bị xúcshovel tractor: thứ xúcshovel work: các bước dùng xẻng xúcskimmer shovel: máy xúc nhằm san đấtstripping shovel: sản phẩm công nghệ xúc gầu lớntoothed scoop shovel: vật dụng xúc kiểu gàu tất cả răngtruchồng shovel: thứ xúc bánh hơiamphibious shovelthứ đào lội nướcamphibious shovelvật dụng đào trong nướcbull-clam shovelsản phẩm công nghệ cạp (đất)bull-clam shovelxe cạp (đất)crane shovel operatornhân viên xe pháo đề xuất trụccrane shovel operatorbác tài xe cẩn trụcditch shovelthiết bị đào hàocái xẻnggrain shovelxẻng xúc lúamalternative text shovelxẻng xúc mạch nha o xẻng, gàu, thứ xúc § baông xã action shovel : xẻng hất ngược, xẻng đảo chiều § crowd shovel : đồ vật đào tất cả gàu xúc § drag shovel : xẻng đảo chiều, xẻng hất ngược § electric shovel : xẻng điện § mechanical shovel : xẻng đồ vật, máy xúc một gàu § power shovel : xẻng sản phẩm § rocker shovel : xẻng di động, xẻng lắc § scoop shovel : xẻng múc, gàu múc, gáo múc § skimmer shovel : xẻng san bằng, xẻng cào bằng § steam shovel : xẻng hơi § stripping shovel : xẻng đào § tracked shovel : lắp thêm đào có gầu xúc § tractor shovel : lắp thêm chất liệu di động
Chuyên mục: Kiến Thức