Sincere là gì

thiệt thà·ngay lập tức thẳng·thành·chân tình·phác hoạ thực·thành khẩn·thành tâm·chân thật·thành thực·thẳng thắn
(Mác 12:28-31) Phao-lô khulặng bọn họ, các tín đồ Đấng Christ, buộc phải bày tỏ tình thương thương thành thật.

Bạn đang xem: Sincere là gì


The results of sincere repentance are peace of conscience, comfort, and spiritual healing and renewal.
Kết quả của việc ăn năn cải chân thành là xúc cảm bình an của lương trung ương, sự an ủi, với sự trị lành với đổi mới phần nằm trong linh.
6 By letting our light shine, we bring praise khổng lồ our Creator & help sincere ones get khổng lồ know hlặng và gain the hope of everlasting life.
6 Bằng cách để sự sáng bản thân soi chiếu, họ đem đến sự ngợi khen đến Đấng Tạo Hóa cùng giúp những người dân chân thật biết về Ngài và đã đạt được mong muốn sinh sống đời đời.
* Các em nghĩ về việc “cầu vấn Thượng Đế ... với cùng một tnóng lòng chân thành, với chủ kiến thật sự” (Mô Rô Ni 10:4) có nghĩa là gì?
Both publishers & sincerely interested persons in the field receive sầu the literature without charge.
Cả những người tuyên ổn bố lẫn những người dân thành thật chú ý mà họ gặp được khi đi rao giảng đều nhận ra sách báo miễn tầm giá.
If a man does not have the priesthood, even though he may be sincere, the Lord will not recognize ordinances he performs (see Matthew 7:21–23; Articles of Faith 1:5).
Nếu một người không tồn tại chức tư tế, mặc dầu fan ấy hoàn toàn có thể chân thành đi chăng nữa, thì Chúa cũng biến thành ko xác nhận những giáo lễ mà fan ấy triển khai (xin xem Ma Thi Ơ 7:21–23; Những Tín Điều 1:5).
Some are less effective than others—it is true; but almost always there is sincere effort khổng lồ provide meaningful gospel service.
Sự thực thì một trong những người có không nhiều tác dụng hơn những người dân khác; tuy thế gần như là cơ hội như thế nào cũng đều có nỗ lực chân thành nhằm đem về sự Giao hàng hồi âm một phương pháp đầy chân thành và ý nghĩa.
Studying was thus of no profit because they were not sincere, teachable. —Deuteronomy 18:15; Luke 11:52; John 7:47, 48.
Do đó câu hỏi phân tích chẳng mang về công dụng gì đến chúng ta vị bọn họ ko thành thật, rất khó lắng nghe.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15; Lu-ca 11:52; Giăng 7:47, 48.
(1 Peter 5:6) So if there seems to lớn be a delay in his answering our sincere requests, we need not see this as a laông chồng of interest on Jehovah’s part.
Vì vậy, nếu thấy Đức Chúa Ttránh có vẻ trì hoãn việc đáp lời khẩn khoản chân thành của bọn họ, chớ nên nhận định rằng ngài không quyên tâm đến mình.
The following month Misae passed away, surrounded by a loving family và the medical staff of a different hospital, where her sincere convictions were understood và respected.
Tháng sau thì bà Misae mệnh chung Một trong những vòng đeo tay trìu quí của mái ấm gia đình với ban khám chữa của một khám đa khoa không giống, chỗ kia niềm tin chân thành của bà đã có được fan ta cảm thông và tôn kính.

Xem thêm: Vì Sao Bạc Dẫn Điện Tốt Nhất, Dẫn Điện Tốt Nhất Tại Sao Lõi Dây


What a joy it is khổng lồ help sincere people understvà và appreciate the hope offered by the Scriptures!
Giúp những người dân gồm lòng chân thành đọc với quý trọng hi vọng nhưng mà Kinh Thánh đem đến thiệt vui biết bao!
No matter how heartwarming such experiences may be, however, it is clear that such sincere efforts will not eradicate poverty.
Tuy nhiên, dù phần lớn kinh nghiệm tay nghề ấy làm cho ấm lòng mang lại đâu, rõ ràng là những cố gắng chân thành như vậy sẽ không còn xử lý được tận căn nguyên nạn bần cùng.
Jesus was the kind of man who could answer any question asked of hyên in sincerity, but he did not answer Pilate.
Giê-su là nhân đồ có thể vấn đáp bất kể câu hỏi làm sao ví như tín đồ ta hỏi ngài cùng với hộp động cơ chân thật, nhưng ngài đang không vấn đáp Phi-lát.
I wanted so much to help her because I felt that her remorse & her desire to lớn bởi right & be baptized were sincere.
Tôi mong góp chị rất nhiều bởi vì tôi Cảm Xúc rằng sự ăn năn cùng ước ước ao của chị để gia công điều đúng với Chịu phnghiền báp têm là chân thật.
5 Stiông xã With It: Let us look for ways lớn reach even more people who are sincere with the good web3_news —at their homes, on the street, over the telephone, & informally.
5 Hãy bền chí trong các bước này: Chúng ta hãy tra cứu cách rước tin vui mang lại cho không ít người dân có lòng thành thật hơn nữa—tại nhà họ, trên tuyến đường phố, qua điện thoại cảm ứng cùng có tác dụng hội chứng bán chính thức.
As inexperienced as I was, at least on that occasion I was sincerely trying khổng lồ seek and to lớn feel, & my intent was khổng lồ act in faith on what I learned.
Tôi thiếu hụt tay nghề, tối thiểu là vào dịp đó tôi sẽ chân thành nỗ lực kiếm tìm tìm cùng cảm nhận, và ý muốn của tôi là hành vi trong đức tin về điều nhưng mà tôi đang học được.
Baông xã in the early days of the 20th century, many of the small group of Bible Students served God out of a sincere desire to please him, but some had wrong motives, such as a desire for prominence.
Hồi vào đầu thế kỷ trăng tròn, nhiều người vào đội nhỏ Học Viên Kinc Thánh phụng sự Đức Chúa Trời bởi vì thành thật hy vọng có tác dụng chấp nhận Ngài, tuy thế một vài lại có hộp động cơ xấu, chẳng hạn như ước ao danh vọng.
Such persistent và specific prayers will demonstrate to the “Hearer of prayer” the sincerity of your desire khổng lồ win the fight. —Psalm 65:2; Luke 11:5-13.
Những lời nguyện cầu bền vững cùng riêng biệt như thế sẽ chứng tỏ mang đến “Đấng nghe lời cầu-nguyện” biết là các bạn thành tâm muốn thắng cuộc (Thi-thiên 65:2; Lu-ca 11:5-13).
A smile, a cheerful attitude, a listening ear, sincere praise, & quiet acts of kindness are important forms of service.

Xem thêm: Screwed Up Là Gì ? Screw Up Có Nghĩa Là Gì


Một nụ cười, một cách biểu hiện hoan lạc, một sự sẵn lòng nhằm lắng nghe, lời đánh giá cao chân thành, và các hành vi đàng hoàng lặng lẽ là những vẻ ngoài ship hàng vô cùng quan trọng đặc biệt.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Kiến Thức