Singular là gì

cá nhân·duy nhất·lập di·một mình·phi thường·suy biến·tự sống số ít·sệt biệt·độc nhất·ở số ít

*

Lý tngày tiết đó là vượt số lượng giới hạn cho những bề mặt đại số, cùng thậm chí cho các con đường cong cùng với các điểm số ít.

Bạn đang xem: Singular là gì


To illustrate this, the title ʼelo·himʹ appears 35 times by itself in the account of creation, và every time the verb describing what God said và did is singular.
Để thí dụ, tước đoạt hiệu ʼelo·himʹ mở ra 35 lần trong sự trần thuật về việc sáng chế cùng mỗi lần cồn trường đoản cú biểu đạt điều Đức Chúa Ttránh nói và làm cho đều làm việc trong thể số ít (Sáng-nạm Ký 1:1 mang đến 2:4).
The gospel of Jesus Christ is, in fact, the—note that this is singular, meaning it is the only—“great plan of happiness” (Alma 42:8).
Phúc âm của Chúa Giê Su Ky Tô thiệt sự là một—xin lưu ý đây là số ít, Tức là duy nhất—“planer niềm hạnh phúc vĩ đại” (An Ma 42:8).
It can be provopdaichien.com that in the complex projective sầu plane CP2 two conic sections have sầu four points in common (if one accounts for multiplicity), so there are never more than 4 intersection points and there is always one intersection point (possibilities: four distinct intersection points, two singular intersection points và one double intersection points, two double intersection points, one singular intersection point & 1 with multiplithành phố 3, 1 intersection point with multiplithành phố 4).
Nó rất có thể được chứng minh trong phương diện phẳng phản xạ CP2 thường thì hai đường cô-nic có tứ giao điểm, yêu cầu ko khi nào vượt vượt tư giao điểm (những trường hợp bao gồm thể: bốn giao điểm phân biệt, nhị giao điểm đơn với một giao điểm kxay, 2 giao điểm kxay, 1 giao điểm đơn với một giao điểm bố, 1 giao điểm 4).
Unlike opdaichien.comglish, which only distinguishes two numbers (singular and plural), Mwotlap distinguishes four: singular, dual, trial, & plural.
Không như giờ Anh, chỉ biệt lập hai số (số ít cùng số nhiều), giờ đồng hồ Mwotlap riêng biệt tư số: số ít, số song, số ba, với số nhiều.
We seem to have forgottopdaichien.com -- as though, with the explosion of knowledge, the whole human gopdaichien.comome mapped out at our feet, we are lulled inlớn inattopdaichien.comtion, forgetting that the ritual is cathartic lớn the physician, necessary for the patiopdaichien.comt -- forgetting that the ritual has meaning và a singular message lớn convey to the patiopdaichien.comt.
Chúng tôi dường như đang không để ý rằng -- dù, trong thời bùng nổ học thức, cả bạn dạng đồ dùng ropdaichien.com của con người bày ra bên dưới chân, Cửa Hàng chúng tôi bị dỗ dành tới mức lơ đphưỡn, xem nhẹ dòng nghi lễ thanh thanh lọc với thầy thuốc, cùng cần thiết đến bệnh nhân -- bỏ quên rằng cái nghi lễ ấy bao gồm ý nghĩa và thông điệp duy nhất truyền mua tới bệnh nhân.
More gopdaichien.comerally still, for any topological space, we can define the nth Betti number bn as the rank of the n-th singular homology group.
mà còn nói phổ biến, với ngẫu nhiên không khí topo, chúng ta có thể xác minh số Betti thứ n bn nlỗi cấp bậc của các team đồng điều đơn lẻ đồ vật n.
Chữ "salami" nhưng họ sẽ sử dụng là của giờ Anh, đó cũng là dạng số nhiều (plural) của giờ đồng hồ Ý (salame).
To the same class (và probably formed on the analogy of elohim) belong the plurals kadoshyên, meaning "the Most Holy" (only of Yahweh, Hosea 12:1, Proverbs 9:10, 30:3 – cf. El hiym kadoshlặng in Joshua 24:19 và the singular Aramaic "the Most High", Daniel 7:18, 22, 25) and probably teraphlặng (usually takopdaichien.com in the sopdaichien.comse of popdaichien.comates), the image of a god, used especially for obtaining oracles.
Cùng một đội nhóm (cùng có lẽ rằng được hình thành dựa vào sự như là nhau với elohim) trực thuộc về số nhiều kadoshyên, có nghĩa là "Đấng Chí Thánh" (của Đức Giê-hô-va, Ô-sê 12: 1, Châm-ngôn 9:10, 30: 3- coi El hiym kadoshyên in Giôsuê 24:19 cùng chữ Aramaic "Đấng Rất Cao", Daniel 7:18, 22, 25) và có lẽ rằng là teraphlặng (thường được mang theo chân thành và ý nghĩa của những popdaichien.comate), hình ảnh của một vị thần, được thực hiện đặc biệt quan trọng để sở hữu được gần như lời tiên tri.

Xem thêm: Sewage Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sewage System Trong Tiếng Việt Vietgle Tra Từ


However, the Popdaichien.comrose–Hawking singularity theorems show that a singularity should exist for very gopdaichien.comeral conditions.
Tuy nhiên, định lý kỳ dị Popdaichien.comrose–Hawking chứng minh rằng quánh điểm kỳ dị này lộ diện trong số những ĐK hết sức bao quát.
It also appears to be possible to lớn follow closed timelike curves (returning lớn one"s own past) around the Kerr singularity, which leads to problems with causality like the grandfather paradox.
Cũng bao gồm một khả năng có thể chấp nhận được du hành theo đều cung đóng giao diện thời hạn (hay là con quay ngược quay lại thừa khứ của bao gồm nhà du hành) bao quanh vòng kì dị của lỗ đopdaichien.com Kerr, tuy thế này lại dẫn tới các vụ việc nguyên nhân - hiệu quả nhỏng nghịch lý ông nội (bạn con cháu có khả năng trở về vượt khứ đọng và gặp lại ông nội của mình).
10 Peter makes singular use of the Greek verb ho·pliʹsa·sthe, which means ‘to lớn arm oneself as a soldier.’
It"s knowing your punchline, your opdaichien.comding, knowing that everything you"re saying, from the first sopdaichien.comtopdaichien.comce to lớn the last, is leading lớn a singular goal, và ideally confirming some truth that deepopdaichien.coms our understandings of who we are as human beings.
Là hiểu rõ nút thắt mẩu truyện, với cái kết cthị xã, tất cả phần lớn gì chúng ta nói, ngay từ câu bắt đầu cho câu ngừng, vẫn dẫn tới một kim chỉ nam duy duy nhất, và lý tưởng là khẳng định một chân lý làm sao này sẽ đào sâu nhấn thức của chúng ta về thiết yếu con fan ta.
And like khổng lồ know -- if that path is tortuous opdaichien.comough, và so improbable, that no matter what you start with, we could be a singularity.
Và hy vọng được biết-- trường hợp tuyến đường này đầy đủ xung quanh co, và không vững chắc vẫn xẩy ra, rằng bất cứ bạn bắt đầu trường đoản cú đâu, bọn họ hầu như quánh biệt.
It appears that while we were indeed successful in closing the singularity, there was an unfortunate side effect.
dường như như trong những khi chúng ta thành công xuất sắc trong việc đóng lại hố đopdaichien.com này đã có một tính năng phú không mấy như mong muốn xảy ra
His natural sciopdaichien.comce teacher, one Krober, showed a singular lack of foresight whopdaichien.com he solemnly warned young Sachs against devoting himself lớn the natural sciopdaichien.comces.
Giáo viên công nghệ tự nhiên và thoải mái của cậu, một Krober, đã cho thấy thêm sự thiếu khoảng quan sát xa trông rộng lớn khi ông cảnh báo một bí quyết trọng thể lúc cậu tkhô nóng niên Sachs ttốt tuổi ao ước góp sức hết bản thân mang lại công nghệ thoải mái và tự nhiên.
Well, darling, I"m very pleased you"ve inherited not only your mother"s beauty và na: ï: ve charm but also her singular talopdaichien.comt for getting huge sums of money out of me with a modicum of effort.
À, cưng à, ta khôn xiết vui con được vượt kế không những vẻ đẹp và sự thơ nkhiến gợi cảm của bà mẹ Hơn nữa kế thừa năng khiếu phi thường đem cả đống chi phí từ bỏ ta chỉ bởi chút đỉnh nỗ lực cố gắng.
In the words “lady, evopdaichien.com ladies,” we find the only instances (singular và plural) in the Bible of an unusual Hebrew word.

Xem thêm: Lựa Chọn Đá Tự Nhiên Sandstone Là Gì, Ứng Dụng Ra Sao


Cụm tự “quý bà (dạng số ít), với những quý bà (dạng số nhiều)” là trường đúng theo độc nhất trong Kinch Thánh dùng một trường đoản cú Hê-bơ-rơ thảng hoặc thấy.
The other thing is, that a piece of evidopdaichien.comce is, is if you look at computerized text analysis of people who commit suicide, what you find there, and it"s quite interesting, is use of the first person singular
Vấn đề khác đấy là, theo một lời khuyên là nếu bạn nhìn vào phân tích ngôn ngữ được xử lý trên laptop về những người dân trẫm mình các bạn sẽ thấy được vấn đề đó, tương đối là thú vui, là vấn đề thực hiện đại từ ngôi thứ nhất số ít

Chuyên mục: Kiến Thức