Skateboarding là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use từ opdaichien.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một biện pháp đầy niềm tin.
Bạn đang xem: Skateboarding là gì

This could be taken to lớn ridiculous lengths and cover darts clubs, skateboarding, roller skating và so on.
For example, they should have recognised—in the teeth of prejudice—the need for improved skateboarding facilities.
We wish khổng lồ encourage all skateboard users to wear protective clothing and, as far as possible, to lớn keep to lớn areas specifically designated for skateboarding, away from roads and pavements.
Were we to vì a lot more about the environment, lighting, facilities for kids, skateboarding parks, recreational opportunities và the effective sầu use of schools, we would reduce antisocial behaviour.
Some local authorities have used local by-law powers khổng lồ prevent & control rollerblading and similar activities such as roller-skating & skateboarding in parks, in pedestrian areas and on promenades.
We were just talking about how skateboarding just lost its vibe of friendship và lifestyle, you know?
He eventually became a young sponsored athlete in the realm of skateboarding and inline skating at the age of 12.
Blue"s tricks include pouting, giving a high five sầu, playing dead, rolling over, speaking, & skateboarding.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu thị cách nhìn của các chỉnh sửa viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tốt của các công ty cấp phép.
*Xem thêm: Pt100 Là Gì - (Bạn Cần Biết) Cảm Biến

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Hướng Dẫn Lắp Đặt Xí Xổm Đơn Giản, Hướng Dẫn Lắp Bệ Xí Xổm Đơn Giản, Chi Tiết

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Kiến Thức