LÀ GÌ? NGHĨA CỦA TỪ SLAVERY LÀ GÌ, NGHĨA CỦA TỪ SLAVE NGHĨA CỦA TỪ SLAVE

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ opdaichien.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một phương pháp đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Là gì? nghĩa của từ slavery là gì, nghĩa của từ slave nghĩa của từ slave

the condition of being legally owned by someone else, or the system in which some people are owned by others
He dilates much longer on this theme, condemning what he calls the " slavery " of these 200,000 persons.
In fact, the only time it mentioned slavery was khổng lồ talk about the experiences of the characters there.
Informally, because workers were often non-literate và ill-informed, the contract could resemble slavery.
This includes an analysis of the legacies of plantation slavery, immigration & a frontier-society for social structures, race relations, và the use of l&.
Slavery is here imagined as occurring within the mind, as lack of independence from a particular idea or way of thinking.
The interplay of hierarchy and independence occurs in all of the incidents of employment attached khổng lồ the offices charged with the enforcement of slavery.
Các cách nhìn của những ví dụ không biểu hiện quan điểm của các biên tập viên opdaichien.com opdaichien.com hoặc của opdaichien.com University Press tốt của các bên cấp phép.
*

Xem thêm: " Scavenger Hunt Là Gì ? Scavenger Hunt Game Thu Hồng

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập opdaichien.com English opdaichien.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vì sao bị sa tử cung, nguyên nhân

  • Bài 9: các dạng thức của Động từ: v

  • Sau really là gì, 7 cách dùng của từ really trong tiếng anh

  • Vì sao châu á có nhiều đới cảnh quan

  • x